top of page
Illustrated Apple
גן נעמה אזרא 2.jpeg

ילדי וילדות

גן עירית הכינו גלויות

לחברות מועדון שכונתי 

(רחובות)

יונתני.jpeg

ילדי וילדות

גן רימון

הכינו גלויות

למקהלת גמלאים

(ירושלים)

אם הגעת לכאן, כנראה ששמעת עלינו,

אולי השתתפת או הכרת את פעילות

צמודים מרחוק!

 

במסגרת פעילות זו יצרנו חיבורים בין דוריים ב 150 מסגרות חינוך וגיל שלישי בארץ עם 14,000+ 

ילדים וילדות, קשישים וקשישות!

תקופת הקורונה הפכה את הקשר הזה למורכב,

אך חשוב מתמיד! 

דרך החיבור אנחנו מאפשרות לילדים וילדות 

ולקשישים וקשישות לחשוב ולהעניק לקהילה

וליצור חיבורים בין דוריים הדוקים.

 

אנחנו נשמח לתרומה כדי להמשיך לייצר את החיבורים האלה.

כל סכום עוזר לנו לרקום קשרים נוספים ולהכניס אור וצבע לחייהם של רבים ורבות.

הצטרפו אלינו כבר היום, זה הכי פשוט שאפשר!

חזרה בית פנחס.jpeg

ילדי וילדות גן תפוז ואפרסק הכינו גלויות ברכה לדיירי בית פנחס 

(נס ציונה)

רמת אפעל 4.jpeg

תלמידי ותלמידות

בי"ס יסודי הכינו גלויות

לבית משען הסמוך

(רמת אפעל)

סרטון סיכום #צמודים_מרחוק

חגי תשרי תשפ"א

bottom of page